Comtessa Vermogensbeheer

De organisatie

Een dynamische organisatie met ervaren beleggingspecialisten

Met onze jarenlange internationale beleggingservaring concentreren wij onze dienstverlening op vermogensbeheer aan particuliere en institutionele cliënten.

o

Met onze beleggingsvisie en -systematiek dienen wij het belang van onze cliënten: behoud van kapitaal en een bovengemiddeld rendement passend bij het vooraf gekozen risicoprofiel. Comtessa Vermogensbeheer behartigt als geen ander de specifieke doelstellingen van haar cliënten.

Voor wie is Comtessa Vermogensbeheer interessant?

Wanneer u niet de tijd, ervaring of expertise heeft om zelf uw vermogen (actief) te beheren, vertrouw dan uw vermogen toe aan de beleggingsexperts van Comtessa Vermogensbeheer. Omdat uw vermogensbeheerder niet voor elke transactie met u hoeft te overleggen, kan Comtessa Vermogensbeheer snel en efficiënt te werk gaan om uw beleggingsdoelstellingen continu te realiseren. Comtessa Vermogensbeheer speelt actief in op de kansen maar ook op de bedreigingen op de internationale financiële markten. Kortom: een rustig gevoel als er verantwoord met uw vermogen wordt omgegaan.

Persoonlijke aandacht en maatgesneden oplossingen

Persoonlijke aandacht en hoogwaardige dienstverlening op maat staan bij Comtessa Vermogensbeheer hoog in het vaandel. Wij streven naar een duurzame relatie met onze cliënten. Onze tevreden cliënten zijn bovendien onze meest waardevolle marketingtool.

Reeds tijdens het kennismakingsgesprek maakt u contact met uw nieuwe vermogensbeheerder. Bij Comtessa Vermogensbeheer heeft u derhalve uw eigen vermogensbeheerder. Met uw vermogensbeheerder bouwt u een persoonlijke relatie op, ook weer geheel naar uw specifieke wensen. U heeft slechts te maken met één persoon, úw vermorgens-beheerder, die te allen tijde voor u aan het werk is. Hij/zij is volledig op de hoogte van uw korte, middellange en lange termijn wensen en verplichtingen en zal u dan ook regelmatig op de hoogte houden van de portefeuille-samenstelling, kapitaalontwikkeling en aan- of bijsturing ervan.

Comtessa Vermogensbeheer biedt een op maat gesneden dienstverlening op het gebied van portefeuillebeheer vanaf EUR100.000,--. Heldere communicatie met onze relaties vinden wij vanzelfsprekend. U en uw vermogen zullen zich dan ook direct bij Comtessa Vermogensbeheer thuis voelen.

Wellicht heeft u behoefte om, geheel vrijblijvend, uw bestaande beleggingsportefeuille door onze specialisten op actualiteit en potentie te laten beoordelen. Kijk of klik voor deze dienstverlening op: portefeuille analyse.

Zekerheid - vergunning AFM en toezicht DNB

Comtessa Vermogensbeheer heeft een vergunning als vermogensbeheerder en staat als zodanig geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB). Comtessa Vermogensbeheer is tevens aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Tevens zijn al onze adviseurs en analisten geregistreerd bij het Dutch Securities Institute (DSI).

Meer informatie

Vraag hier de brochure aan

Dienstverlening

Maatgesneden concepten

Portefeuille analyse

Vrijblijvende check